ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γενικά

Ο ιστότοπος www.excel.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα (B2B) προώθησης, έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της ελληνικής ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «EXCEL ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ O.E.» Η καταστατική έδρα της εταιρείας μας βρίσκεται στον Δήμο Πειραιά στην περιοχή Καμίνια και επί της οδού Λευκωσίας αριθμός 39 όπου και στεγάζονται τα γραφεία μας. Ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας μας είναι 044566007000. Η επικοινωνία με την εταιρεία μας είναι δυνατή είτε ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας ηλεκτρονικής επικοινωνίας του ιστοτόπου μας, είτε ταχυδρομικώς εις την διεύθυνση των γραφείων μας, είτε τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα + 30.210.48.38.280, (Fax) +30.210.4831.297 Η είσοδος, περιήγηση, και η χρήση της ειδικής φόρμας online παραγγελιών αυτού του ιστοτόπου προϋποθέτει την ανάγνωση και αποδοχή των «όρων χρήσεως». Η αποδοχή των «όρων χρήσεως» δύναται να είναι μόνον ανεπιφύλακτη ενώ απαγορεύεται ρητώς η μερική αποδοχή. Παρακαλούμε όπως βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στον ιστότοπο συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας μας και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Ρητώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του ιστοτόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρείας μας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα (logos) και διακριτικά γνωρίσματα (trademarks) που αντιπροσωπεύουν την εταιρεία μας καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της «EXCEL ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.» και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση τους στον ιστότοπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Πληροφορίες - Υποχρεώσεις Χρηστών

Τα στοιχεία που δηλώνετε κατά την εγγραφή σας πρέπει να είναι απολύτως αληθινά. Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων σας πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας και να ζητήσετε την τροποποίηση/συμπλήρωση/διόρθωση αυτών. Την ανωτέρω δυνατότητα έχετε και μέσω της πρόσβασης σας στην καρτέλα «Προφίλ» του λογαριασμού σας. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη ελέγχου των δηλωθέντων σε αυτή στοιχείων, ενώ επιφυλάσσεται να γνωστοποιήσει αυτά στις αρμόδιες αστυνομικές, εισαγγελικές, δικαστικές ή άλλες επίσημες Αρχές σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, εφόσον προκύπτει υπόνοια τελέσεως αδικήματος που αίρει το απόρρητο των συναλλαγών ή της επικοινωνίας ή νομίμως ζητηθεί αυτό από τις ανωτέρω Αρχές. Προκειμένου να συναλλαγείτε μέσω του ιστοτόπου μας θα σας ζητηθεί να εγγραφείτε ως «Χρήστης». Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήστε τον ειδικό σύνδεσμο και ακολουθείστε τις οδηγίες. Οι κωδικοί που αποκτάτε κατά την εγγραφή σας είναι αυστηρά προσωπικοί και ρητώς μη δημοσιεύσιμοι. Δεν επιτρέπεται να παραχωρηθούν σε τρίτους ή να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής καθ' οιονδήποτε τρόπο. Σκοπός τους δε είναι να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των συναλλαγών και της επικοινωνίας και για τον σκοπό αυτό πρέπει να κρατούνται μυστικοί. Μετά την εγγραφή σας και την γνωστοποίηση των κωδικών πρόσβασης έχετε προσωπική ευθύνη για την φύλαξη τους. Η εταιρεία μας δεν είναι σε θέση να γνωρίζει εάν η χρήση των κωδικών σας γίνεται από εξουσιοδοτημένο άτομο ή αυτοί έχουν υποκλαπεί. Για τον λόγο τούτο οποιαδήποτε συναλλαγή πραγματοποιηθεί με τη χρήση των κωδικών σας θεωρείται ως έγκυρη, δεσμευτική και παράγουσα έννομα αποτελέσματα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο οι κωδικοί σας διαρρεύσουν ή υποκλαπούν ή υποψιάζεστε ότι χρησιμοποιούνται από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα, οφείλετε να μας γνωστοποιήσετε το γεγονός χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Σας συνιστούμε δε να αλλάζετε του κωδικούς σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα χρησιμοποιώντας την ειδική επιλογή στην καρτέλα «Προφίλ». Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής θα λάβετε αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα με τα στοιχεία της εγγραφής σας και τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στον ιστότοπο μας. Παρακαλούμε όπως φυλάξετε το μήνυμα αυτό για μελλοντική αναφορά. Στην περίπτωση που δεν λάβετε τέτοιο μήνυμα και εφόσον έχει παρέλθει ικανός χρόνος από την υποβολή αίτησης για εγγραφή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να ελέγξουμε την αιτία. Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.). Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται κατά κανόνα για την διεκπεραίωση παραγγελιών σας. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του ιστοτόπου μας, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, λόγους επικοινωνίας, ή για την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο Αρχές). Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις εντός καταστήματος συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή/μέλος στην εταιρεία μας ή από την εταιρεία μας προς τον χρήστη/μέλος είναι εμπιστευτικές και η χρήση τους επιτρέπεται μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η εταιρεία μας δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας Αρχής. Προς εξασφάλιση των συναλλαγών σας συνιστούμε να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται κατά την επικοινωνία ή τη συναλλαγή μέσω του ιστοτόπου μας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι συναλλαγές μέσω του ιστοτόπου μας διέπονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας καθώς και από τις διεθνείς συμβάσεις, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του ελληνικού Αστικού Κώδικα και του Ν. 2251/1994 περί «Προστασίας των κατανωλωτών» (ΦΕΚ Α 191 19941116) και ιδίως το άρθρο 4. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που ενδεχομένως προκύψει από την χρήση του ιστοτόπου αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια της πόλεως του Πειραιά.

Επιστροφές - Ακυρώσεις

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της εταιρείας μας σας παραδόθηκαν προϊόντα άλλα ή ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παραγγείλατε ή στις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν ή λείπει συμφωνημένη ιδιότητα του και υπό την προϋπόθεση ότι δεν προβλέπεται διαφορετικά από την εγγύηση του παραγωγού, ή του εισαγωγέα και το προϊόν βρίσκεται εντός εγγύησης, οπότε και ισχύουν οι όροι εγγύησης ή, αν δεν υπάρχει εγγύηση, δεν έχει επέλθει η νόμιμη παραγραφή των δικαιωμάτων του αγοραστή ή το ελάττωμα ή η ιδιότητα που λείπει δεν είναι σημαντικά. Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την καταβολή του τιμήματος που μας καταβάλατε σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν ή λείπει συμφωνημένη ιδιότητα του και υπό την προϋπόθεση ότι δεν προβλέπεται διαφορετικά από την εγγύηση του παραγωγού, ή του εισαγωγέα και το προϊόν βρίσκεται εντός εγγύησης, οπότε και ισχύουν οι όροι εγγύησης ή, αν δεν υπάρχει εγγύηση, δεν έχει επέλθει η νόμιμη παραγραφή των δικαιωμάτων του αγοραστή ή το ελάττωμα ή η ιδιότητα που λείπει δεν είναι σημαντικά. Σε κάθε σύμβαση από απόσταση ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη εκτός από τα έξοδα επιστροφής. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης η προθεσμία αρχίζει, για τα αγαθά, από την παραλαβή τους, και, για τις υπηρεσίες, από τη λήψη των πληροφοριών, είτε με έγγραφα είτε με σταθερά μέσα, που ενημερώνουν τον καταναλωτή ότι έχει συναφθεί η σύμβαση. Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, το γεγονός πρέπει να κοινοποιηθεί στην εταιρεία μας εγγράφως στην διεύθυνση των γραφείων μας. Η εταιρεία μας ευθύνεται για αποζημίωση σε περίπτωση έλλειψης συμφωνημένης ιδιότητας ή ύπαρξης ελαττώματος μόνο αν αυτό έχει προκληθεί από υπαιτιότητα μας, οπότε και δεν ευθύνεται για ελαφρά αμέλεια. Επιπλέον, για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς και τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν. Είναι αυτονόητο ότι το προϊόν δεν πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί. Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις : Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να κάνετε πίσω «back» και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας πατώντας στο κουμπί «Αδειασμα καλαθιού». Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την εταιρεία μας. Μετά την παραλαβή του προϊόντος μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ιστοτόπου μας, εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας σας.

Αποστολή Προϊόντων

Το κόστος αποστολής για παραγγελίες έως 100 ευρώ είναι 10 ευρώ. Για παραγγελίες άνω των 100 ευρώ το κόστος αποστολής είναι δωρεάν. Διευκρινίζεται ότι η ανάληψη εκ μέρους της εταιρείας μας του κόστους αποστολής για παραγγελίες άνω των 100 ευρώ τελεί υπό την σαφή αίρεση της επιλογής του τρόπου και του μέσου αποστολής από την εταιρεία μας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε συγκεκριμένο τρόπο ή μέσο αποστολής και δηλώσετε αυτό κατά την παραγγελία σας, θα επιβαρύνεστε με το κόστος αποστολής.